Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych, prowadzony przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych.
System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. 2017, poz. 1678).  Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

W związku z nowelizacją powyższego rozporządzenia Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie przeszedł ponowną weryfikację  pod kątem spełnienia nowych kryteriów rejestracji  i z dniem  8 listopada 2016r., uzyskał ponowny wpis do Bazy Usług Rozwojowych w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i usług rozwojowych o charakterze zawodowym, w tym
z możliwością świadczenia usług dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną internetową bazą ofert usług rozwojowych (m.in. szkoleń/kursów) świadczonych przez podmioty, z której mogą korzystać instytucje, przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby indywidualne.