Zakład  Doskonalenia Zawodowego posiada stałą, nowoczesną i sukcesywnie modernizowaną bazę dydaktyczną i lokalową dostosowaną do nowych wyzwań.

Sale są zróżnicowane co do wielkości, estetyczne i wyposażone w funkcjonalne meble. Posiadamy sale komputerowe, sale konferencyjne, certyfikowane pracownie dla niedosłyszących i niedowidzących. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny, dostęp do Internetu, a także tablice interaktywne. Klienci mogą korzystać z bufetu oraz stołówki.

Koncentrujemy się na stałym podnoszeniu jakości świadczonych usług edukacyjnych, aby zaspokoić aktualne wymagania naszych Klientów oraz sprostać ich oczekiwaniom w przyszłości.

Atuty Zakładu  Doskonalenia Zawodowego, dzięki którym jesteśmy placówką znaną i uznaną na rynku edukacyjnym, to przede wszystkim:

  • kadra doświadczonych wykładowców łączących talent dydaktyczny z przyjaznym podejściem do słuchacza
  • atrakcyjne autorskie programy szkoleń
  • baza dydaktyczna dostosowana do tematyki szkoleń wyposażona w nowoczesny sprzęt audio-wizualny
  • opracowania i skrypty (materiały kserowane) zgodne z zakresem szkolenia są bezpłatnie udostępniane słuchaczom w ramach szkolenia
  • dogodne formy płatności – opłatę za szkolenie trwające powyżej miesiące czasu słuchacz może uregulować w dwóch nieoprocentowanych ratach.