ZAPYTANIA OFERTOWE

18.03.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zatrudnienie wykładowców/trenerów do realizacji kursu „Kosmetyka z elementami wizażu” w Centrum Kształcenia w Warszawie” w celu realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zatrudnienie wykładowców/trenerów do realizacji kursów „Kosmetyka z elementami wizażu” w Centrum Kształcenia w Warszawie” w celu realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


14.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


8.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


27.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


24.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć na kursach „Fryzjer”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


17.10.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Artystyczne układanie roślin, florystyka”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


28.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Artystyczne układanie roślin, florystyka”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


6.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu””


24.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


21.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza


16.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Garwolinie w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”


8.08.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zatrudnienie wykładowców/trenerów do realizacji kursów „Kosmetyka z elementami wizażu” w Centrum Kształcenia w Warszawie oraz Centrum Kształcenia w Siedlcach.”


13.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w Centrum Kształcenia w Ciechanowie ZDZ w Warszawie.”


6.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa fabrycznie nowych frezarek do paznokci, niezbędnych do realizacji zajęć na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu”


5.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”.”


5.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zatrudnienie instruktora do realizacji kursu „Spawanie metodą TIG (141)” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów


4.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w Centrum Kształcenia w Ciechanowie ZDZ w Warszawie.”


21.05.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń kosmetycznych: „Autoklaw”, „Frezarka do paznokci z pochłaniaczem pyłu” niezbędnych do realizacji zajęć na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu””


18.05.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa fabrycznie nowych lamp UV LED, lamp bezcieniowych do zabiegów kosmetycznych, podgrzewaczy do wosku w puszce oraz frezarek do paznokci, niezbędnych do realizacji zajęć na kursach „Kosmetyka z elementami wizażu””


9.05.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć na kursach „Fryzjer”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


7.05.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”.” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


23.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów


19.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zatrudnienie instruktora/wykładowcy do realizacji kursów „Fryzjer”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


18.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Siedlcach, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


6.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ul. Sokołowskiej 28 w Siedlcach


6.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Siedlcach, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce


6.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a2, 06-400 Ciechanów


29.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia, ul. Powale 13, 00-252 Warszawa Proszę o dodanie go na stronie zdz i kwalifikacji.


27.03.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


20.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kucharz" w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


19.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków


9.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Podwale 13 w Warszawie


8.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia, ul. Powale 13, 00-252 Warszawa


8.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kucharz”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


6.03.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Kucharz” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


5.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków


5.03.2018
Zaproszenia do składania ofert w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 2 w Wyszkowie”.


28.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych”


14.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego na: „Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


14.02.2018
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie, ul. Majowa 1, 05-800 Pruszków


14.02.2018
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Ośrodka Kształcenia Zawodowego przy ulicy Majowej 1 w Pruszkowie”.


9.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Dostawa materiałów spawalniczych w ramach kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” w Warszawie i w Ciechanowie w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”.


6.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

31.01.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Dostawa materiałów spawalniczych w ramach kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” w Warszawie i w Ciechanowie w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plik do pobrania
Oferta cenowa
Unieważnienie postępowania

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plik do pobrania
Wynik postępowania

----------------------------------------------------------------------------------------
24.11.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na: Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie Kierowca wózków jezdniowych dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/RR/04/2017 na wybór dostawcy na materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie Kierowca wózków jezdniowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
F.H.U MARGAZ” Marek Wysocki, 08-400 Garwolin, ulica Kościuszki 120
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena całej oferty: 720 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/11/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Postanowiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia: Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.
Liczba zdobytych punktów oferty: 70
Cena oferty: 3045,31 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie. Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/RR/03/2017 na zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie:

Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert.
----------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie. Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/RR/02/2017 na zakup usługi medycyny pracy dla uczestników szkoleń w Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
Grochowska 166 Centrum Medyczne PETRA MEDICA, ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena całej oferty: 3483 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/11/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia: Gulik Sp. z o.o. (05-860 Płochocin, ulica Długa 2)
Liczba zdobytych punktów oferty: 90
Cena oferty: 8429,76 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2017
2 zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/10/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku do Centrum Kształcenia w Ciechanowie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena oferty: 19 102, 38 zł brutto
----------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2017
2 zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie. Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/ZK/09/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku do Oddziału w Radzyminie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
Liczba zdobytych punktów oferty: 85,17
Cena oferty: 5282,15 zł brutto
----------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie. Informujemy, o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o RPMA.10.03.04/ZK/08/2017 (zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu do Oddziału w Radzyminie) z powodu nieodwracalnej wady w dokumentacji ofertowej. Postępowanie to zostanie powtórzone, po usunięciu wad prawnych z dokumentacji ofertowej.
----------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie Z dniem 19.09.17 nastąpiła zmiana w załączniku nr 1 – charakterystyka zamówienia

Informujemy, o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o numerze RPMA.10.03.04/ZK/07/2017 (zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu do Centrum Kształcenia w Ciechanowie) z powodu nieodwracalnej wady w dokumentacji ofertowej. Postępowanie to zostanie powtórzone, po usunięciu wad prawnych z dokumentacji ofertowej.
----------------------------------------------------------------------------------------
14.09.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na:
Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/WJ/01/2017 na wybór dostawcy na materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie Kierowca wózków jezdniowych do Oddziału w Radzyminie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
GAZ MAŁOPOLE ul. Przemysłowa 15, 05-252 Dąbrówka
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena oferty: 864 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na:
Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/KC/01/2017 na wybór dostawcy na materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C do Centrum Kształcenia w Ciechanowie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
MARSZEL Sp. J. Ryszard Marcinkowski, Eugeniusz Szerszeń
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena oferty: 26 438,40 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------
01.09.2017
Komunikat o unieważnieniu postępowań

----------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”.
----------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kucharz”
----------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Fryzjer"
----------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/03/2017 na wybór instruktora/wykładowcy do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach wszystkich 3 części zamówienia:
Część 1: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Część 2: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Część 3: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Liczba zdobytych punktów oferty w każdej części zamówienia: 90, cena 27 zł brutto/h, 27 zł brutto/h, 23 zł brutto/h.

Aneks z dnia 10.10.2017:
W związku z rezygnacją w dniu 10.10.2017 przez wybranego wykonawcę - Aspect s.c. Jakub Kadulski z prowadzenia zajęć w Garwolinie (część 1 zamówienia) i w Pruszkowie (część 2 zamówienia) Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, podpisał umowy z następującymi wykonawcami, którzy uzyskali drugą w kolejności liczbę punktów w przedmiocie zamówienia:
Część I: Pan Robert Kosicki (liczba zdobytych punktów oferty: 55, cena 48 zł brutto/h);
Część II: Józef Kasianiuk (liczba zdobytych punktów oferty: 47,24, cena 58 zł brutto/h).
----------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2017
Komunikat o unieważnieniu postępowania z powodu wpłynięcia zbyt małej liczby ofert.
----------------------------------------------------------------------------------------
3.08.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w Centrum Kształcenia w Ciechanowie. Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/01/2017 na zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w Centrum Kształcenia w Ciechanowie ZDZ w Warszawie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowy z następującymi wykonawcami w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, których oferty okazały się najkorzystniejsze:
Część I: Pan Sławomir Olak, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 100 punktów, cena brutto za godzinę: 25 zł.
Część II: Pan Sławomir Olak, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 100 punktów, , cena brutto za godzinę: 25 zł.
Część III: Pan Piotr Dalkiewicz, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 90 punktów; , cena brutto za godzinę: 25 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------
3.08.2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na:
Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135) ” oraz „Spawanie metodą TIG (141).