Uczestnicy

Projekt „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” skierowany jest do osób dorosłych, które mieszkają, uczą się bądź pracują na terenie województwa mazowieckiego i z własnej inicjatywy chcą podnieść, uzupełnić bądź zmienić swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia.

W projekcie zaplanowano udział 466 osób, w tym 261 kobiet oraz 205 mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego. Z oferty kursów i szkoleń mogą skorzystać wszyscy zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji tj:

  • zatrudnieni,
  • bezrobotni, w tym zarejestrowani w urzędach pracy,
  • bierni zawodowo,
  • osoby uczące się/studenci,
  • osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w projekcie zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi rekrutacji znajdującymi się w zakładce „Rekrutacja”.