SPAWANIE METODĄ MAG 135

Zakres tematyczny

 • spawanie metodą MAG w spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych
 • wykonywanie spoin pachwinowych ze stali niestopowych

Efekty uczenia się

 • znajomość i stosowanie zasad BHP i PPOŻ na stanowisku spawalniczym
 • odczytywanie rysunku technicznego
 • znajomość procesów spawania i pokrewnych spawaniu
 • znajomość materiałów podstawowych i dodatkowych w metodzie MAG
 • znajomość podstaw elektrotechniki
 • znajomość urządzeń i sprzętu w MAG
 • znajomość techniki i technologii spawania MAG
 • umiejętność określenia niezgodności w złączach
 • umiejętność wykonywania złącz spawanych blach, rur do blach w różnych pozycjach

Czas trwania

26 godzin teorii, 100 godzin praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu egzamin wg wymagań normy PN-EN ISO 9606-1 przed Komisją Egzaminacyjną akredytowaną przez Instytut Spawalnictwa. Po pozytywnym wyniku egzaminu Świadectwo Kwalifikacyjne Egzaminu Spawacza

Miejsce kursu

Warszawa, Ciechanów