Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” rozpoczęła się 01 maja 2017 roku i jest prowadzona w sposób ciągły tj. do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej założonej w projekcie: 466 osób, w tym 261 kobiet i 205 mężczyzn oraz utworzeniu 41 grup szkoleniowych.

Kandydaci i kandydatki zainteresowani udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

  • wiek powyżej 18 roku życia,
  • osoby zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na terenie województwa Mazowieckiego,

Ponadto aby wziąć udział w kursie Prawo jazdy kat. C trzeba spełnić dodatkowe warunki:

  • ważne prawo jazdy kat. B,

Niespełnienie, któregoś z powyższych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do projektu.

Do projektu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby spełniające następujące kryteria premiujące:

  • osoby zamieszkujący na terenach wiejskich,
  • osoby niepełnosprawne,
  • bezrobotni,
  • kobiety.

REKRUTACJA:

1. Wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu i/lub Punktów Rekrutacyjnych – dokumenty dostępne na stronie projektu w zakładce „Pliki do pobrania” lub w Biurze i Punktach – dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

2. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

3. Komisja Rekrutacyjna na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz opinii po spotkaniu sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostaną o tym poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”

Stan na 31.08.2018. Uwaga! Harmonogram i stan rekrutacji może ulec zmianom.

NAZWA KURSU MIEJSCE REALIZACJI PLANOWANA DATA SZKOLENIA STATUS REKRUTACJI
Spawanie metodą MAG 135 Warszawa II-III 2018 Rekrutacja zakończona
    IX-XI 2018 Rekrutacja zzkończona
  Ciechanów VI - VII 2018 Rekrutacja zakończona
Spawanie metodą TIG 141 Warszawa IV – VI 2018 Rekrutacja zakończona
  Ciechanów VII – XII 2018 Rekrutacja zakończona
Kierowca wózków jezdniowych Garwolin IV kw. 2017 Rekrutacja zakończona
    IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
  Pruszków III 2018 Rekrutacja zakończona
    IV kwartał 2018 Rekrutacja zakończona
  Radzymin XI - XII 2017 Rekrutacja zakończona
    VII-IX 2018 Rekrutacja zakończona
Prawo jazdy kat. C Ciechanów IX - XII 2017 Rekrutacja zakończona
    XII 2017 – III 2018 Rekrutacja zakończona
    IV – VI 2018 Rekrutacja zakończona
    VI – VIII 2018 Rekrutacja zakończona
    IX – XI 2018 Rekrutacja zakończona
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Warszawa XI – XII 2017 Rekrutacja zakończona
    VI 2018 Rekrutacja zakończona
Fryzjer Warszawa VII-XI 2018 Rekrutacja zakończona
    IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
  Ciechanów VII-IX 2018 Rekrutacja zakończona
    I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce VII-X 2018 Rekrutacja zakończona
    IX-XII 2018 Rekrutacja zakończona
Kosmetyka z elementami wizażu Warszawa IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
    IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
    IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
    I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
    I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
    I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
    I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
Kucharz Warszawa V-IX 2018 Rekrutacja zakończona
  Wyszków IV 2017 - VII 2018 Rekrutacja zakończona
    IV 2018 Rekrutacja zakończona
Artystyczne układanie roślin, florystyka Warszawa IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
    I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
  Ciechanów IV kw. 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce I kw. 2019 Rekrutacja zakończona
  Wyszków IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona
  Radzymin IV kw. 2018 Rekrutacja zakończona