Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” rozpoczęła się 01 maja 2017 roku i jest prowadzona w sposób ciągły tj. do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej założonej w projekcie: 466 osób, w tym 261 kobiet i 205 mężczyzn oraz utworzeniu 41 grup szkoleniowych.

Kandydaci i kandydatki zainteresowani udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

  • wiek powyżej 18 roku życia,
  • osoby zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na terenie województwa Mazowieckiego,

Ponadto aby wziąć udział w kursie Prawo jazdy kat. C trzeba spełnić dodatkowe warunki:

  • ważne prawo jazdy kat. B,
  • minimalny wiek 20 lat i 9 miesięcy.

Niespełnienie, któregoś z powyższych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do projektu.

Do projektu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby spełniające następujące kryteria premiujące:

  • osoby zamieszkujący na terenach wiejskich,
  • osoby niepełnosprawne,
  • bezrobotni,
  • kobiety.

REKRUTACJA:

1. Wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu i/lub Punktów Rekrutacyjnych – dokumenty dostępne na stronie projektu w zakładce „Pliki do pobrania” lub w Biurze i Punktach – dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

2. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

3. Komisja Rekrutacyjna na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz opinii po spotkaniu sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostaną o tym poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”

Stan na 10.01.2018. Uwaga! Harmonogram i stan rekrutacji może ulec zmianom.

NAZWA KURSU MIEJSCE REALIZACJI PLANOWANA DATA SZKOLENIA STATUS REKRUTACJI
Spawanie metodą MAG 135 Warszawa I-II 2018 Rekrutacja zamknięta
    II-IV 2018 Rekrutacja zamknięta
  Ciechanów I - IV 2018 Rekrutacja trwa
Spawanie metodą TIG 141 Warszawa VI – VII 2018 Rekrutacja zamknięta
  Ciechanów IV – VII 2018 Rekrutacja trwa
Kierowca wózków jezdniowych Garwolin XII 2017 Rekrutacja zamknięta
    IV kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Pruszków II-III 2018 Rekrutacja na listę rezerwową
    IV kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Radzymin XI - XII 2017 Rekrutacja zamknięta
    II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
Prawo jazdy kat. C Ciechanów IX - XII 2017 Rekrutacja zamknięta
    XII 2017 – III 2018 Rekrutacja zamknięta
    IV – VI 2018 Rekrutacja zamknięta
    VI – VIII 2018 Rekrutacja zamknięta
    IX – XI 2018 Rekrutacja zamknięta
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Warszawa XI – XII 2017 Rekrutacja zamknięta
    II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
Fryzjer Warszawa II - V 2018 Rekrutacja zamknięta
    V - VII 2018 Rekrutacja na listę rezerwową
  Ciechanów II - V 2018 Rekrutacja trwa
    II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Siedlce II- V 2018 Rekrutacja na listę rezerwową
    II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
Kosmetyka z elementami wizażu Warszawa II-IV 2018 Rekrutacja zamknięta
    II-IV 2018 Rekrutacja na listę rezerwową
    II-IV 2018 Rekrutacja trwa
    II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
    III kwartał 2018 Rekrutacja trwa
    III kwartał 2018 Rekrutacja trwa
    IV kwartał 2017 Rekrutacja trwa
  Siedlce I kwartał 2018 Rekrutacja trwa
Kucharz Warszawa II-IV 2018 Rekrutacja zamknięta
    II-IV 2018 Rekrutacja trwa
    IV -VI 2018 Rekrutacja trwa
Artystyczne układanie roślin, florystyka Warszawa I kwartał 2018 Rekrutacja zamknięta
    II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Ciechanów I kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Siedlce II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Wyszków II kwartał 2018 Rekrutacja trwa
  Radzymin I kwartał 2018 Rekrutacja zamknięta