PRAWO JAZDY KATEGORII C

Zakres tematyczny

 • zasady i przepisy służące poruszaniu pojazdem po drodze publicznej
 • zagrożenia związane z ruchem drogowym
 • postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 • obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
 • przygotowanie się do jazdy
 • sprawdzanie stanu technicznego elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy
 • ruszanie z miejsca
 • jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
 • ruszanie z miejsca na wzniesieniu
 • poruszanie się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

 • znajomość i stosowanie przepisów ruchu drogowego
 • umiejętność oceny stanu pojazdu
 • umiejętność prowadzenia pojazdu powyżej 3,5 tony w ruchu drogowym
 • umiejętność parkowania
 • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych i zachowania się w sytuacjach krytycznych
 • umiejętność udzielenia pierwszej pomocy

Czas trwania

20 godzin teorii, 30 godzin praktyki (jazdy indywidualne)

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po pozytywnym wyniku egzaminu prawo jazdy kategorii C

Miejsce kursu

Ciechanów