O projekcie

Tytuł projektu: KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ROZWOJU MAZOWSZA

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetotwej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Planowany okres realizacji projektu: od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Głównym celem projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” jest podniesienie kwalifikacji u osób dorosłych
z województwa mazowieckiego poprzez uczestnictwo w kursach:

 • Spawanie metodą MAG 135 (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów)
 • Spawanie metodą TIG 141 (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów)
 • Kierowca wózków jezdniowych (miejsca realizacji kursu: Garwolin, Pruszków, Radzymin)
 • Prawo jazdy kat. C (miejsce realizacji kursu: Ciechanów)
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (miejsce realizacji kursu: Warszawa)
 • Fryzjer (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce, Ciechanów)
 • Kosmetyka z elementami wizażu (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce)
 • Kucharz (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Wyszków)
 • Artystyczne układanie roślin, florystyka (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów, Radzymin, Siedlce, Wyszków)

Kursy prowadzić będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Udział w kursach jest bezpłatny. Podczas nauki uczestnicy/uczestniczki zdobędą rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu wybranego kursu uczestnicy/uczestniczki przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone:

 • świadectwem czeladniczym w zakresie: florystyki, kosmetyki, gastronomii, fryzjerstwa
 • prawem jazdy kategorii C
 • świadectwem kwalifikacyjnym egzaminu spawacza
 • świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych
 • uprawnieniami do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Planowane efekty:

 • 466 osób (261 kobiet, 205 mężczyzn) weźmie udział w kursach, w tym 47 osób z niepełnoprawnością (26 kobiet, 21 mężczyzn)
 • 420 osób (235 kobiet, 185 mężczyzn) uzyska umiejętności praktyczne i teoretyczne oraz zdobędzie kwalifikacje
 • zrealizowanych zostanie 41 edycji kursów zawodowych

Całkowita wartość Projektu: 1 882 708,80 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 688 208,80 zł.