KUCHARZ

Zakres tematyczny

 • przechowywanie żywności
 • sporządzanie potraw i napojów
 • ekspedycja potraw i napojów
 • dietetyka
 • przedsiębiorczość

Efekty uczenia się

 • znajomość zasad żywienia
 • obsługa urządzeń i maszyn w kuchni
 • umiejętność przestrzegania zasad BHP, PPOŻ, HACCP, GHP, GMP
 • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy
 • znajomość norm i receptur
 • znajomość zasad towaroznawstwa
 • znajomość organizacji produkcji
 • znajomość procesów technologicznych
 • umiejętność sporządzania receptur, przepisów, dań podstawowych, zup, przekąsek, sosów, dodatków, potraw dietetycznych, regionalnych, okolicznościowych
 • znajomość stosowania zasad ekspedycji potraw
 • umiejętność przewidywania skutków działań
 • znajomość podstaw rachunkowości i dokumentacji działalności gospodarczej

Czas trwania

80 godzin teorii, 120 godzin praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu zaświadczenie o ukończeniu oraz egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Po pozytywnym wyniku egzaminu świadectwo czeladnicze.

Miejsce kursu

Warszawa, Wyszków