KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Zakres tematyczny

 • typy i budowa wózków
 • czynności operatora
 • ładunkoznawstwo
 • zasady BHP
 • zasady wymiany butli gazowej

Efekty uczenia się

 • znajomość podziału i zasad działania wózków
 • znajomość zagrożeń eksploatacyjnych
 • znajomość skutków wymuszonej postawy ciała
 • znajomość czynności przed i po zakończeniu pracy
 • znajomość zasad bezpiecznego użytkowania i wymiany butli
 • znajomość rodzajów jednostek ładunkowych
 • znajomość zasad bezpiecznego przewożenia i składowania
 • znajomość znaków bezpieczeństwa i oznakowania ładunków
 • umiejętność użytkowania wózków zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ, sanitarnymi i warunkami przewozu towarów niebezpiecznych
 • umiejętność dobierania wózków do miejsca i rodzaju ładunku
 • umiejętność dokonywania bezpiecznego przewozu i składowania ładunków
 • umiejętność stosowania zakresu ustawy o dozorze technicznym
 • umiejętność stosowania zakresu obowiązków i odpowiedzialności

Czas trwania

49 godzin teorii, 18 godzin praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego UDT w kategorii II WJO

Miejsce kursu

Garwolin, Pruszków, Radzymin