FRZYJER

Zakres tematyczny

 • anatomia głowy, skóry i włosa
 • zabiegi pielęgnacyjne i chemiczne włosów
 • strzyżenie
 • stylizacja
 • rysunek zawodowy
 • przedsiębiorczość

Efekty uczenia się

 • znajomość anatomii głowy, skory, włosa
 • znajomość i stosowanie materiałów fryzjerskich
 • znajomość i stosowanie zasad BHP, PPOŻ, sanitarnych, pierwszej pomocy
 • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy
 • umiejętność rozróżniania i dobierania kosmetyków i preparatów do włosów
 • umiejętność wykonania zabiegów m. in.: pielęgnacji włosów, strzyżenia, formowania fryzur, ondulowania, koloryzacji,
 • umiejętność określenia przeciwwskazań do wykonywania zabiegów fryzjerskich
 • umiejętność wykonania rysunku zawodowego
 • znajomość podstaw rachunkowości i dokumentacji działalności gospodarczej

Czas trwania

45 godzin teorii, 155 godzin praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu zaświadczenie o ukończeniu oraz egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Po pozytywnym wyniku egzaminu świadectwo czeladnicze.

Miejsce kursu

Warszawa, Siedlce, Ciechanów